Här finns en lista med seriösa tidskrifter. Flertalet är att betrakta som vetenskapliga, använder sig av sakkunnig peer review.

 

Senate kommentarerna
Arkiv: datum
Arkiv: kategorier