Syfte:

Marxism.se vill lyfta fram marxismen som en revolutionär teori. Vårt huvudfokus ligger på den marxistiska teorin, men denna kommer i mindre artiklar och notiser också att tillämpas i konkreta analyser.

Marxismen ska inte förstås som en ”ren teori”, tvärtom är det ett sätt att analysera och förstå existerande historiska, sociala och ekonomiska relationer. Samtidigt utvecklas teorin dialektiskt genom dessa anlyser. Det är en teori som analyserar såväl historien som vårt nuvarande historiska stadium, kapitalismen. I detta pekar teorin också framåt, och från analyserna ges verktyg för att förändra. Marxismen är en teori som går i kamp med verkligheten, att frånkänna denna politiska sida är att förfela och att reducera teorin till kuriosa (marxologi). Vi avser att vara en teoretiskt orienterad sida, men utan att göra avkall på marxismens primära syfte: den socialistiska revolutionen.

Texter/kommentarer:

På sikt kommer de fördjupande analyserna att bli det dominerande inslaget, men detta kräver tid varför mindre texter initialt utgör lejonparten.

En ambition är att i alla våra texter ange källor. Att försöka höja nivån över ett rent tyckande. Vi ber dock läsaren att se till under vilken kategori texterna är placerade.

Vi välkomnar texter som andra skriver! Vill du exempelvis mer utförligt kommentera en text på sidan så kommer vi reservationslöst att publicera den under ”debatt”.

I kommentarsfälten använder vi oss av namnet Marxist.

Vi kommer inte, i egenskap av att representera denna sida, delta i andra forum eller kommentarsfält. Uttalanden och officiell information om oss görs enbart här.

Kontakt

Du kan kontakta oss på mejl: marxist@marxism.se

 

 

 

 

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier