• RF upplöst
    6 Comments 109 Views

    Revolutionära Fronten har upplösts (27/9 2015), med motiveringen: ”Nu har vi kommit till en punkt där vår tidigare plattform inte längre fyller avsedd funktion”. Bristen på bättre

    Read more ...
Arkiv: datum
Arkiv: kategorier