• Historiska uttryck
  No Comment 110 Views

  Marxismen är, oavsett hur det värderas, associerat med olika kommunistiska stater. Den som förespråkar en marxistisk analys kommer i olika sammanhang att ställas till svars för vad som skett i

  Read more ...
 • Samtida rörelser
  No Comment 143 Views

  Det finns idag flera rörelser som influerats av marxismen - från små västerländska kommunistiska partier till folkliga väpnade uppror. Det finns också ett litet antal stater som kallar sig

  Read more ...
 • Framtidens soppkök
  No Comment 152 Views

  Marxismen består av flera sammanhängande delar. Den historiska analysen visar större rörelsemönster och lagbundenhet, analysen av kapitalismen är en fördjupning i utvecklingens senaste

  Read more ...
Arkiv: datum
Arkiv: kategorier