Religiös intolerans

Att skändande av islamska symboler väcker stor vrede bland många muslimska grupper är välkänt. Karikatyrer och rondellhundar som sägs likna Muhammed eller påståenden om att dennes pedofili skapar våldsamma upplopp (t.ex: 1, 2, 3 ). Givetvis förstoras eller rent av uppmuntras detta i västerländsk media som gärna vill peka ut muslimer som okunniga, trångsynta och allmänt ociviliserade. Exploatering, imperialistisk eller ny kolonial politik har sin ideologiska överbyggnad. Inte sällan ställs också den islamska intoleransen mot västerländsk tolerans. En frispråkig liberal komiker/pratshowvärd som Bill Maher kritiserar ofta kristendomen men framhåller samtidigt att det finns en stor skillnad i just detta, att det går att kritisera, förlöjliga och göra narr av kristendomen och dess symboler utan att hotas, orsaka upplopp eller få en dödsdom.

Men är det verkligen så? Det nyligen framförda konstverket McJesus, där McDonalds-clownen hänger på ett kors (jämförbart med en nidbild av Muhammed) har orsakat stora våldsamma protester bland kristna i Israel (1, 2, 3):

Kristendomen är självklart ingen tolerant religion, sådana finns inte. Inte ens buddismen som ofta sägs vara fredlig är det, tvärtom är såväl vanliga buddister som religiösa företrädare (munkar som är för heliga för att arbeta) ofta inblandade i överfall, religiösa upplopp och folkmordsliknande rensningar (se t.ex: 1, 2, 3).

Samtidigt talar många socialister om tolerans, religionsfrihet osv. Kritik av religion, i synnerhet specifik kritik (av t.ex. en religion, en religiöst associerad händelse osv) ses ofta som rasistisk, etnocentrisk eller imperialistisk. Men från en marxistisk synvinkel är religion inget som ska respekteras eller hedras, tvärtom religion är ett problem. Det finns dock två principiella infallsvinklar: Å ena sidan kan religion ses som utslag av ett underliggande materiellt förtryck, att fokusera på religionen är således missriktat, det är att bekämpa symptomen och inte sjukan. Denna tolkning har tydligt stöd i den analys Marx själv gör (1). Å andra sidan går det att argumentera att detta förvisso stämmer, men att religion också har en avledande eller fördummande verkan – att religion är ett sätt att kontrollera människor. Det behöver inte ske aktivt av någon utan kan vara en funktion av systemet, där religiös tro fungerar stabiliserande. Den klart dominerande tendensen genom historien är också att religionen varit lierad med överheten.

Det går också att vara pragmatisk. Att stå upp för rationalism och förkasta villfarelser, nonsens och trams (religiöst, filosofiskt, politiskt) skickar en tydlig signal. Socialismen har tyvärr allt för ofta solkats ner av högerflum i vänsterskepnad.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier