Skillnader i hur en händelse beskrivs

Hur händelser beskrivs är inte helt ointressant, det är ett sätt att inte enbart tolka utan även försöka påverka hur andra ska uppfatta händelsen.

Ett exempel:

Rubrik i Aftonbladet ”Trump hånade kvinnlig reporter: ’Vet att du inte tänker'” (2/10 2018).

På Youtube finns samma händelse som:

Trump Destroys Lib Reporter Asking Kavanaugh Question at Historic Trade Agreement Presser

President Trump DESTROYS Reporters on Kavanaugh’s Questions during USMCA Press Conference

BOOM! Trump TORCHES Another Liberal Reporter at Trade Presser

Trump hammers airhead Reporter

Reporter Asks About Kavanaugh, Trump Hits Back So Hard She Admits ‘I Wasn’t Thinking’

 

Att finna exempel på detta fenomen är inte svårt. En misstanke är att etablerad media lurar sig själva och tror att deras beskrivning är den som fångar hur flertalet upplever händelsen. Så skedde inför presidentvalet, där det fram till valnattens mitt inte rådde någon tvekan om att Clinton skulle vinna stort. Troligen var det inte en agenda att skriva på ett visst sätt utan ett äkta självbedrägeri.

Skulle inte förvåna om flertalet sympatiserar med Trump i hans konflikt med etablerad media. Dessutom, medan medier domineras av liknande Trump-händelser, har han visat sig vara en av de mest handlingskraftiga presidenter USA haft. Den realpolitiska förskjutningen är påtaglig: skattelättnader för välbärgade, nedmontering av USAs redan begränsade välfärd, handelsavtal som efter hot sluts på några veckor, skyddstullar, satsningar på militären, moralisk konservatism osv.

Söndra och härska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier