Censur

Ofta talas om den censur och de begränsningar som yttrandefriheten utsattes för i östblocket. Men att censurera är inget som dagens liberala, borgerliga stater har problem med:

Paragraf 13 i Upphovsrättsdirektivet inom EU (röstar om 20/6 2018) innebär att innehållet i det som läggs ut i sociala medier i förhand kommer granskas, alltså inte efter publicering (1). Argumentet handlar om att skydda ”kulturskapare”, dvs copyright, dvs profit på text, bilder, film, idéer mm.

Hyckleriet i kapitalismens kritik mot de realsocialistiska staterna är uppenbar. Det kritiserar är inte censur i sig utan vad som censurerade. Begränsningar i att säga sådant som går mot folkets intresse ställs mot begränsningar i privat vinst. Flertalets intresse mot den enskilda ”ägarens”. I väst är allt tillåtet så längd det inte strider mot kapitalet.

 

 

 

 

 

Källa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-41-2018.pdf

DN 19/6 2018. https://www.dn.se/ekonomi/inlagg-pa-sociala-sajter-kan-stoppas-genom-ny-eu-lag/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier