Demokrati är att rösta rätt

Efter det italienska valet (mars 2018) bestämde sig två av partierna, Femstjärnerörelsen och Lega, att bilda regering. Det kan tyckas som en ohelig allians att vänster- och högerpartier går samma, men de delar å andra sidan vissa ställningstaganden. Kritik mot EU och EMU samt att båda vill bygga ut investera i offentlig sektor. Båda partierna pekas vanligen ut som populistiska.

Men när de valde att nominera Paolo Savona till att bli finansminister beslutade sig Italiens president (Sergio Mattarella) att regeringen inte kan godkännas. Orsaken är att Savona uttryck kritik mot den gemensam valutan och förespråkat att Italien bör lämna valutaunionen. Detta borde vara en legitim politisk åsikt, inte minst då en majoritet av den italienska befolkningen röstade på partiet som innan valet tydligt angett sin åsikt i frågan. Men icke.

Den borgerliga demokratin har tydliga gränser. Officiellt brukar dessa anges gälla mänskliga rättigheter, värn om vissa rättigheter osv. Men med uppkomsten av mer s.k. populistiska rörelser har de liberala demokratierna tvingats bekänna färg, gränsen går vid allt som hotar finanskapitalet, privat ägande, rätt att profit osv. Demokratin är, för att åberopa Lenin, kapitalismen bästa hölje. Så fort det inte fyller den funktionen så får demokratin ge vika.

 

 

En bra artikel om detta finns här:

Olle Svenning, ”EU körde över demokratin – igen”, Aftonbladet 30/5 2018

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier