Fortsatt ökenvandring för tyska socialdemokraterna

I Tyskland kommer Socialdemokraterna (SPD) att bilda koalition med Kristdemokraterna (CDU), detta stod klart (4/3 2018) efter en medlemsomröstning i SDU. Med resultat på 66 % för att att ingå i koalition måste stödet betraktas som stort, vilket även styrks av ett deltagande på 78,4 %. (1)

I media brukar samarbetet benämnas som ”große Koalition” ”storkoalition”, en benämning som är djupt missvisande. Kristdemokraterna fick 33 % och Socialdemokraterna fick runt 20 % i förra valet, vilket innebär en minskning med 8,6 respektive 5,2 %. Sammantaget ger det att de har knapp majoritet, men också att inget av partierna lyckas dra väljare. Opinionssiffrorna ser än sämre ut, i synnerhet för SPD som ligger jämnt med det högerpopulistiska Alternative für Deutschland (AfD).

Vad som utmärker den nya regeringen är att de lovat att fördjupa EU-samarbetet, fortsätta med en liknande ekonomisk politik men också försöka begränsa invandringen. Med andra ord samma politik som lett till deras nedgång men kryddad med försök att bromsa detta genom en lite mer hårdför invandringspolitik.

Detta kommer givetvis inte lyckas.

Utvecklingen påminner om den i Frankrike, där Socialistpartiet monterat ner sig själva och öppnat inte bara för högerpopulister utan även för en nyliberal president och hans nya parti. Emmanuel Macron fortsätter med en EU-vänlig, frihandelsinriktade, välfärdsnedmonterande politik, men har också gett sig sig på fackliga- och arbetsrättsliga frågor. (2)

Så länge inte det finns en arbetarrörelse som står upp mot högern i de s.k. arbetarpartierna (tyska och svenska Socialdemokraterna, franska Socialistpartiet …) kommer inte bara högerpopulismen gå framåt utan även den nyliberala ekonomiska politiken att fortsätta.

Men England ger här hopp. Mot bakgrund av EU-utträdet kan Jeremy Corbyn lansera vänsterpolitik som inte bara drar väljare utan även nya medlemmar. En politik som underminerar den invandrarfientliga högern. Hans politik är inte radikal, men visar tydligt att det i folket finns vilja att bryta med den extrema borgerlig politik som under senaste decennier fått härja fritt..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier