Geely, Volvo, Daimler och monopolkapitalismen

På fredagen (23/2 2018) meddelades att det kinesiska bolaget Geely köper 9,7 % av Daimlers aktier. Köpet har skett på ett för liknande affärer märkligt sätt, inte genom en stor affär utan uppköp från mindre aktieägare. Vad som gör affären intressant är att Geely är huvudägare i AB Volvo, vilket i sin tur är att betrakta som huvudkonkurrenten till Daimler (som äger Mercedes och Freightliner).

I en artikel i Dagens Nyheter framhålls i relation till affären och ägandeförhållandena:

Det är obegripligt sett ur traditionella företagsekonomiska teorier. Om Geely har någon gigantisk plan att kunna samordna bolagen kommer säkert konkurrensmyndigheterna i såväl EU som USA att sätta käppar i hjulen.

Men obegripligheten kommer bara om man på fullt allvar tror på den liberala myten om den fria marknaden och konkurrensen. På pappret kan det se ut som om olika företag konkurrerar med varandra, men en analys kan givetvis inte stanna där (företagen är inte slutpunkterna) utan måste se till ägandeförhållandena. I det kapitalistiska samhället är det knappast ovanligt att en aktieägare har intressen i företag som borde vara konkurrenter, ett tydligt exempel på detta är fonder. Där finanskapitalet ”förvaltar” insatta pengar genom att köpa andelar i t.ex. en  sektor, dvs aktier i bolag som på pappret konkurrerar och har motstridiga intressen. Den enda rimliga förklaringen är givetvis att konkurrensen i stor utsträckning är chimär. Exemplet med Geely visar tydligt upp detta, deras intresse är inte att ett specifikt företag ska gå bra utan att göra största möjliga profit. Ägandet ta fasta på alla produktion i en sektor snarare än den som administreras i ett företags namn. Detta är en del som ofta förbises av vad som vanligen benämns som monopolkapitalism. Det betyder inte nödvändigtvis att ett företag har monopol, utan kan kan komma till uttryck genom att en eller ett fåtal kapitalister äger hela sektorn även om det sker/döljs via ett flertal företag.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier