Ny bok om Mao

En glädjande nyhet är att det Oktoberförlaget fortsätter sin utgivning, vilket vittnar både om engagemang och intresse för titlarna.

Sedan återstarten för något år sedan (se här) har förlaget gett flera intressanta titlar, t.ex: Det smutsiga kriget i Syrien, Grundkurs i marxismen-leninismen-maoismen, Striden om Kinas förflutna (1,2,3).

Två nyare böcker är: Väpnat Uppror och Var Mao verkligen ett monster? Den förra har tidigare publicerat på svenska och är en antologi skriven under pseudonymen A. Neuberg. Bakom denna står flera namnkunniga personer inom Komintern, bland andra Ho Chi Minh.

I Var Mao verkligen ett monster? har 14 recensioner av den uppmärksammade Mao: Den sanna historien samlats. Det är en kritisk men saklig genomgång av påståenden om Mao som däri görs. Skribenterna är väletablerade forskare som knappast kan beskyllas för att av politiska skäl vilja skönmåla. Tvärtom framhålls att det inte är till gagn att vrida bilden åt något håll, strävan bör vara att ge en saklig och faktaförankrad framställning. Men en bok som Den sanna historien innehåller inte enbart sakfel utan är direkt skriven i ideologiska syften. Att den överlag fått goda recensioner i media är därmed talande, det visar att det som bedöms inte är sanningshalten utan det politiska budskapet. Var Mao verkligen ett monster? är ett välkommet bidrag till en annars enformig debatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier