Aktivist gripen efter 45 år

Den 18/5 2017 arresterade japansk polis Masaaki Osaka för mordet på en polisman 1971. Osaka var medlem i Chukaku-ha, Japans revolutionära kommunistiska förbund (1, 2).

Från grundandet 1957 och fram till var förbundet inblandat i flera våldsamma protester mot det kapitalistiska Japan och USA-imperialismens truppnärvaro. Som aktivast var förbundet på 1970-talet, den sista aktionen ägde rum 2001. Ideologiskt stod de för en antistalinistisk kommunism som var kritisk mot utvecklingen i Sovjet och Kina.

En historik finns här.

Som en parentes kan det noteras att Osaka kan ställas inför rätta eftersom Japan 2010 avskaffade preskriptionstiden för mord. Detta är intressant eftersom liknande retroaktiv lagstiftning aldrig gäller t.ex. skatteplanering eller företags utnyttjande av hål i lagstiftningen. Retroaktivitet skys av jurister och politiker och betraktas som främmande för alla rättsstater så fort det kan drabba borgare eller kapitalister (i egenskap av den positionen).

1 Comment

  1. Jeppe

    ”aktivist” hahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier