Kritik mot Natosamarbete är ”desinformation”

I ett talande debattinlägg (15/5 2017) från Sveriges försvarsminister, Peter Hultqvist, och överbefälhavare, Micael Bydén, diskuteras den planerade militärövningen Aurora 17. Om övningen sägs:

Vår säkerhetspolitik innebär att vi bygger säkerhet i samarbete med andra. Det är därför naturligt att andra nationer deltar i övningen. Förutom våra nordiska och baltiska grannar kommer USA och Frankrike att delta. Det internationella bidraget uppgår till totalt 1 500 soldater.

Med andra ord, det är en övning i direkt samarbete med militäralliansen Nato, även om benämningen Nato inte förekommer i artikeln. På militärens informationshemsida undviks också ordet Nato, istället talas om medverkan från ”andra länder”. Likväl kan konstateras att enbart USA-lojala länder (Sverige + Natomedlemmar) deltar.

Men mer anmärkningsvärt är att i debattinlägget framhålls:

Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas.

Exakt vilken denna ”desinformation”, som det också kallas i artikeln, är framgår inte. Någon annan tolkning är att det avser kritik mot att Sverige på svenskt territorium bedriver militärövningar med USA, Frankrike m.fl. går inte att göra. Att förespråka äkta alliansfrihet stämplas som suspekt.

Detta faller in i den idag utbredda tendensen att bemöta legitim kritik med stämpeln ”fake news” eller ”desinformation”. Avvikande ställningstaganden bemöts inte med argument utan  misstänkliggörs (kanske Ryssland ligger bakom?). Helt öppet säger borgerliga medier att de står för det enda trovärdiga.

Men en hegemoni som fungerar väl proklamerar inte sig själv. Dagens mediala diskurs kan te sig offensiv, men är egentligen reaktiv – folket håller på att tappa tron.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier