FN del av problemet

I den internationella politiken har FN åter en gång visat att organisationen är en del av problemet, inte lösningen.

Nyligen valdes Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission, av 54 röstande länder rösta 47 ja. Sverige, som var ett av de röstande länderna, har valt att inte meddela hur ”vi” röstade.

Givetvis borde inte ett av de mest kvinnoförtryckande länderna i världen valts in, och givetvis borde det vara helt offentligt hur andra länder röstar. Utan sådan offentlighet går inte ansvar att utkräva. Att omröstningarna sker på detta sätt visar med all tydlighet att borgerlig demokrati och representation stannar vid ord.

Att FN är en genomrutten organisation är knappast förvånande. Men denna insikt måste också dras till sin spets, det går inte att ibland fördöma FN för att i nästa sekund åberopa organisationen som moraliskt riktmärke. Exempelvis använder vanligen ”vänstern” begrepp som ”brott mot folkrätten” (t.ex. 1, 2, 3) som om t.ex. en bombning av ett land vore mer legitim för att säkerhetsrådets imperialiststater först hade godkänt det. Även fördömandet av exempelvis USA:s bombningar i Syrien är korrekt är det inte relevant att åberopa FN, mer än möjligen för att åter påvisa hyckleri.

Källor:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/saudiarabien-ska-utveckla-jamstalldheten-inom-fn/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/regeringen-hemlighaller-rost-om-saudiarabien/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier