Oktoberförlaget ger ut bok om Kina

Tidigare har vi skrivit om hur Oktoberförlaget återuppstått och gett ut sin första bok (1, 2). De har ny gett ut ytterligare en bok: Striden om Kinas förflutna av Mobo Gao. Det är intressant text som förtjänar att läsas, men vad som kanske är viktigare är att Oktoberförlaget fortsätter sin utgivning. Det visar på en livskraft.

Det finns få svenska förlag som idag ger ut progressiv litteratur. Och i synnerhet kan framhållas att när så sker är det ofta mer av en tillfällighet än en medveten inriktning. Exempelvis kan det lilla men flitiga förlaget Tankekraft nämnas. De har nyligen gett ut en bok med texter av Angela Davis, en biografi om Rosa Luxemburg och ett urval från Marx Grundrisse. Allt detta är bra, men de ger också ut rad texter som är långt ifrån progressiva: flumtänkare som Foucault, Lacan, Zizek, olika s.k. ”postmarxister” och texter av svenska forskare som vill vara lagom progressiva: kritiska mot nyliberalism, men inte mer än att det vill reformera kapitalismen.

När det gäller Oktoberförlaget får vi hoppas att de fortsätter, men också att de breddar sin utgivning från det tydliga maoistiska fokuset och framför allt att de kopplar till dagens samhälle.

1 Comment

  1. Ville

    Att spä ut bra med dåligt är ett beprövat recept. Personer som söker avleds till annat. Foucault och alla andra poststrukturalister, postkolonialister, postmarxister , post-whatever är så mycket värre än någon propaganda som Svenskt näringsliv, Timbro osv publicerat.

    Sartre lär ha sagt att Foucault är bourgeoisiens sista barrikad. Det är en bra liknelse. Det är inte det försvar av kapitalism som borgarna önskar sig, men när annat misslyckats kan de alltid ta fram dessa låtsasprogressiva för att passivera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier