Aleppo – Mosul. En studie i medierapportering

Medias rapportering är givetvis aldrig neutral, men på senare tid har det blivit vanligt att den traditionella pressen rapporterar om ”fake news”, hur felaktiga uppgifter sprids i sociala medier och vikten av just traditionell journalistik (t.ex: 1, 2, 3, 4). Demokrati, fria medier, kritisk granskning och andra vackra ord åberopas.

Så låt oss ta två exempel på den rapportering som lyfts fram. Jämför följande två artiklar i Dagens Nyheter:

Striderna tvingar tiotusentals ut ur Mosul (6/3 2017)

Hundratusentals civila instängda i östra Aleppo (29/7 2016)

Det faktum att rapporteringen kring striderna Mosul inte ges samma uppmärksamhet som striderna Aleppo är i sig värt att notera. Uppmärksamhet bär på en risk: att någon ska se likheterna, men de olika bedömningarna. I relation till Aleppo beskrivs hur Ryssland och Syrien bombade civila, men i Mosul blir civila befriade. I Aleppo var förövarna den legitima regeringen och det enda land som folkrättsligt fick vara där (Ryssland hade betts av Syrien), i Mosul är det en allians som slåss mot terrorsekten IS.

Tendensen är densamma över allt. I ett debattinlägg i Aftonbladet kräver företrädare för kvinnoorganisationer att förbrytare inte ska få gå fria. I en liknande artikel i Svenska Dagbladet krävs också straff, men här är det är inte ”rebellerna” som avses. Offer i striderna mellan USA/Irak och IS är de senare ansvariga för, offer i striderna mellan mellan Ryssland/Syrien och ”rebeller” bär Ryssland/Syrien ansvar för. Dubbelmoralen är påtaglig.

Att det sprids falska uppgifter och att beskrivningar är vinklade är inget nytt, även om borgerlig media idag tycks tro det. Den falska eller tendentiösa nyhetsrapporteringen har inte ökat, enda skillnaden är att den nyliberala hegemonin (det globala finanskapitalet) mött motstånd av av en nationell borgerlighet. Socialister gör gott i att inte lita på någon av dem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier