alt right – Den reaktionära högern (och vänsterns ansvar)

Nyligen (åter)publicerade Dagens Nyheter en intervju med den amerikanske extremhöger ledaren Richard Spencer. På många sätt en informativ och bra intervju.

Den direkta bakgrunden – även om DN inte ser det – är givetvis valet i USA och den kritik av multikulturalism som öppet förekommer i den politiska diskursen. Ytterst handlar detta givetvis om ett mer nationalistiskt förankrade kapitalet fått inflytande, i kontrast till det mer globala finanskapitalet. Kapitalistklassen är inte enhetlig utan består givetvis av olika intressen. Oavsett, så har med Trump den höger som Spencer representerar fått ökat inflytande, även om detta inte ska överdrivas på det sätt som sker i borgerlig media.

Men i intervjun uttrycker han några saker som ”vänstern” borde lyssna noga till:

Black Lives Matter är det bästa som hänt oss […] Ju mer vänstern pratar om rasfrågor, desto bättre för oss, för det gör att vita också blir mer medvetna om sin ras och mer benägna att utforska sina rötter och känna behovet av att försvara den egna kulturen och det egna arvet. Det är därför jag är så optimistisk över vår framtid. Jag kan inte se att vänstern kommer sluta prata om de här frågorna, och det kommer leda till att vi får se fler och fler vita som börjar ifrågasätta varför alla andra grupper tillåts värna om sin kultur, utom just de? Då kommer de att söka sig till alt right.

Jag intresserar mig inte särskilt mycket för politiska val. Jag är inte ute efter att vinna politiska ämbeten, utan jag vill i första hand vinna inflytande. Alternativhögerns mål är att förändra själva kulturen. Och det tar tid. Det tar alltid tid. Men mitt mål är att om tio, tjugo år så ska allt det jag säger till dig här, allt det som medier i USA tycker är kontroversiellt eller extremt, vara sådana självklarheter att folk nästan blir uttråkade när de hör en politiker säga det.

Han framhåller också att han lärt av Stalin och Trotskij. Att han tagit lärdom av hur vänstern påverkat utvecklingen under 1900-talet. Det finns otaliga sidor på nätet, eller youtubefilmer (t.ex. denna),  som lyfter fram detta i mer eller mindre konspiratorisk form. Standardberättelsen gör gällande att den tidiga kommunismens misslyckande skapade en insikt om vikten att vinna kulturen, att ta en lång marsch genom institutionerna. Detta ska, enligt denna högerhistorieskrivning, ha gett upphov till kulturmarxism och på sikt en vänstersväng av samhället. Det är mot detta Spencer och hans meningsfränder reagerar.

Oavsett att detta givetvis inte stämmer (samhället har de facto inte förändrats i socialistisk riktning) så är berättelsen intressant. För vad högern vill göra, och som Spencer uttryckligen säger ovan, är att förändra den allmänna kulturen. Vad talas om, hur tänker man kring frågor, vilka problemställningar finns, vilka svar diskuteras osv. En form av agenda setting.

Från ett marxistiskt perspektiv är givetvis den offentliga diskursen underordnad de materiella förhållandena, men den är inte oviktig. Den subjektiva sidan spelar viss roll.

Det första citatet, om black lives matter, är talande för detta. Vad högern gör är att reagera. Reaktioner är lättare att använda för att mobilisera än aktioner, något vänstern helt förbisett (kanske för att vänstern hellre har och gör rätt än att att uppnå avsikten).

Att ägna sig åt identitetsfrågor, kämpa för minoriteter eller motarbeta fördomar kan säkerligen vara bra. Men den som gör det måste också förstå att det lätt kan skapa en reaktion som är starkare. Ett enkelt exempel (banalt men illustrativt).  När Melodifestivalen valde att ha numret ”Hela Sveriges Nationalsång” var tanken att visa på tolerans och pluralism, men frågan är om någon av de som inte redan håller med övertalades eller om inte snarare motsatsen stämmer. Medan tidningar hyllade smattrade inlägg med avsky på Flashback. Ett annan exempel kan vara bortklippningen av stereotyper i Kalle Anka på julafton. Båda exemplen är enkla, inget av dem har förändrat situationen för de som förtrycks av fördomar (t.ex. rasism, sexism), båda har gett högern näring.

Det här är en svår ekvation. Men något som måste lösas.

 

 

DN bortförklarar

1 Comment

  1. AH

    Socialister saknar helt förmåga att få ut sitt budskap på ett sätt som tilltalar människor. Antingen är det tomma fraser annars är det filosofiska spetsfyndigheter. Men frågor som folk bryr sig om har man slutat att ta upp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier