Marknadshyror

Den kände högernationalekonomen Assar Lindbeck tar till orda i Dagens Nyheter (1/2 2017). Med rätta ser han stora problem i bostadsmarknaden, men i enlighet med sin kapitalistiska klasspolitik föreslår han en lösning i marknadshyror.

Det är främst med nuvarande system, där det inte går att få tag i en hyreslägenhet inom rimlig tid, som plånboken styr. Det drabbar ojämlikt, eftersom förmögenheterna är mycket ojämnt fördelade. Särskilt i storstäderna har många inte råd att köpa en bostadsrätt eller villa, understryker han.

Med andra ord: problemet är att välbärgade i städer inte kan få tag på bostäder. Lösningen: höj hyrorna så att mindre bemedlade flyttar. Professorn vet också hur man undviker de protester som åtgärden skulle få:

Det bör vara en gradvis förändring som ger hyresgästerna tid till anpassning. Fastighetsägarna ska inte kunna göra väldiga vinster på omläggningen. Därför föreslår jag övergångsregler som ska gälla tills bostadsmarknaden är i balans.

Genom gradvisa hyreshöjningar kommer de allra fattigaste flytta först. Flertalet kommer knorra, men gå med på det. Vid nästa höjning flyttar ytterligare några, och så vidare. Den kraft som flertalet har, solidariteten, slås sönder genom en gradvis övergång, där de arbetare fasas från ”attraktiva” områden och lägenheter.

Och så en brasklapp. För tänk om någon skulle föreslå att det byggdes mer, att staten skulle bidra till det:

Det kan kortsiktigt lindra problemen, men leder till att byggandet därefter får tvärstopp. Och dagens sociala uppdelning kvarstår. Insiders lever billigt i äldre fastigheter, medan outsiders får bo dyrt i nyproducerade lägenheter.

För frågan enligt Lindbeck är inte klass eller ekonomiska resurser utan ”insiders” mot ”outsiders”, dvs de som har lägenhet mot de som inte har. Och det kommet nog lura några av de (arbetare) som saknar boende.

1 Comment

  1. Nisse

    Borgarna vill givetvis kasta ut arbetarna från där de lever. Inte konstigt, när klyftorna ökar, arbetarklassen blir fattigare, då ökar hotet. Kriminalitet osv. Men också misären, fattiga, tiggare. Inget borgarna vill se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier