Trumps ”sexskandal” döljer värre avslöjanden om Clinton

Den av Washington Post publicerade inspelningen där den republikanske presidentkandidaten Donald Trump uttalar sig om hur han ser på kvinnor har fått stor uppmärksamhet. Onekligen finns det ett nyhetsvärde i den, den säger något om Trump som person. Samtidigt kan det noteras att hela bevakningen av det amerikanska valet har haft ett oerhört personfokus, vilket gjort att sakfrågorna nästan helt fallit bort.

Ungefär samtidigt som inspelningen med Trump publicerades (8/10) kom en annan läcka. Denna gavs inte på långa vägar samma uppmärksamhet, men är i allt betydligt intressantare än privat jargong mellan två män. Wikileaks publicerade nämligen utdrag från tal som Hillary Clintons hållit för banker och finansinstitutioner. Under primärvalen krävde Bernie Sanders att talen, som inbringat miljontals dollar (2014 och 2015 gav de makarna Clinton in $25 miljoner), skulle offentliggöras, något som inte skedde.

Så vad säger Hillary Clinton?

I korthet. I ett tal till Brazilian bank 2013 talade hon om vikten av öppna gränser och frihandel, vilket dras så långt att hon talar om en gemensam marknad.

My dream is a hemispheric common market, with open trade and open borders, some time in the future with energy that is as green and sustainable as we can get it, powering growth and opportunity for every person in the hemisphere,

Men innan det blir verkligen framhöll Clinton att hon också har konkreta förslag på att öka frihandeln under rådande förhållanden: ”a concerted plan to increase trade already under the current circumstances”.

I ett annat tal framhöll hon:

If everybody’s watching, you know, all of the back room discussions and the deals, you know, then people get a little nervous, to say the least. So, you need both a public and a private position.

Med andra ord, vad Clinton försäkrar finanskapitalet är att det hon säger i sin kampanj inte är hennes egentliga åsikt, med andra ord inte något hon avser genomföra. Hon lurar väljarna. Detta är häpnadsväckande och borde varit en betydligt större nyhet än Trumps sexism.

Dessutom berör Clintons oärlighet just en av de större frågorna. Vid flera tidpunkter, och i samtliga debatter mot såväl Sanders som Trump, har Clinton framhållit att hon inte stödjer TPP (läs mer här). Hon har erkänner att hon initialt tyckte frihandelsavtalet var en bra idé, men att hon efter att det förhandlats färdigt inte anser att det är gynnsamt. Att framhålla att hon ändrat sig beror givetvis på att TPP är omåttligt impopulärt, samtidigt som Clinton har sagt att avtalet ska ses som en guldstandard:

This TPP sets the gold standard in trade agreements to open free, transparent, fair trade, the kind of environment that has the rule of law and a level playing field.

Clinton förstod att det inte gick att vinna över Sanders om hon höll fast vid TPP, alltså ändrade hon sig. Att detta verkligen skulle ha berott på att avtalet inte var färdigförhandlat tidigare är uppenbart falskt, för avtalet är exakt vad USA har drivit och Obama stödjer – ytterst vad finanskapitalet vill ha Samma finanskapital som hon i privata tal försäkrar att det hon offentligt säger inte speglar hennes åsikt eller intention.

I Media ligger dock fokus på att Trump säger sig tagit en tjej på fittan (”Grab them by the pussy”).

1 Comment

  1. Anymux

    Lite roligt att ett högerspöke på DN läst och omformulerat (med med samma poäng) det som står här. Kanske inte den publik som i önskar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier