Marx 2016

Konferensens Marx2016 hålls i ABF-huset, Stockholm, 15–16 oktober. Det är en dyster tillställning, men möjligen en adekvat måttstock på hur illa ställt det är för marxismen i Sverige år 2016.

På talarlistan finns feminister, anarkister och några vänsterpersoner – men inte en enda person som kan sägas vara marxist.

Bland arrangörerna finns förvisso Clarté, men också sosseorganisationer och tidningar som Tidsignal (var radikalitet hyllas av Västerbottenkuriren och DN). På deras hemsidor talas om vikten att förnya marxismen och att komma bort från kommunismen. I korthet, Marx 2016 är en avpolitiserad konferens, det som ibland kallas marxism utan Marx.

Att det inte rör sig om en seriös marxistisk konferens framgår också av de teman som valts, istället för att diskutera klass har valet fallit på ”Ekosocialism och klimat”. Istället för att behandla marxistisk historiesyn eller ekonomi ägnas en session åt att spekulera om ”Kapitalismen år 2050 – uppgång, undergång, övergång?”.

Det större problemet är att marxism antas vara liktydigt med en allmän vänsterorienterad samhällkritik. Men att vara mot kapitalism och imperialism eller anse att ta de fattigas sida innebär inte att det är marxism. Tvärtom är det ett sätt att försvaga den marxistiska analysen och kritiken, den ersätts med allmän (borgerlig) humanism.

1 Comment

  1. N

    Håller med om att programmet är konstigt. Sen när är Ekis-Ekman och Nina Björk marxister? Håller ofta med EE, men när hon talar kapitalism eller imperialism är hon nästan alltid fel ute. Se på hennes analys av Grekland, där hon stödde borgarna mot kke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier