Förnekandet av socialismens symboler och betydelse

Söndagen 1 maj 20 2016 ställde sig en kvinna, Tess Asplund, framför en nazidemonstration – hållen av Nordiska motståndsrörelsen – i Borlänge. Hon höjde en knuten näve. Så långt allt bra. Men till Aftonbladet sa hon:

Jag är så van vid min knutna näve, det är min Nelson Mandela-gest som jag använt sedan jag blev aktivist för 26 år sedan.

Modigt att våga ställa sig framför nazisterna, men tänk om hon varit lika modig när det gäller att motsätta sig den liberala/borgerliga hegemonin och kalla en knutna näven för vad det är. Möjligt är svaret frampressat av journalisten, som tyckte historien var bra men förstördes av den socialistiska gesten. Att det historiskt främst varit socialister och kommunister som bekämpat organiserad rasism, från dess minsta grupper till en tyska nazismen, spelar ingen roll.  Det nämnda exemplet illustrerar väl hur socialismen inte får omnämnas på något positivt sätt.

Vi har sett många exempel på detta. För att nämna något, kan nedtonandet av Sovjetunionens roll i andra världskriget nämnas. Att det var sovjet som ytterst besegrade Nazityskland borde vara helt  oomtvistat, och var det under lång tid. Men nu finns inte kriget levande i människors minnen längre, då går det att revidera och tolka om. Dagens Nyheter har exempelvis framhållit att Sovjet inte alls ”befriade” länder från nazisterna, eftersom:

Baltikum var inte fritt, inte heller Polen, Ungern, Jugoslavien eller halva Tyskland. Vad som vidtog för befolkningen där och i hela ”öst” efter kriget var decennier av diktatur, hunger, våld, angiveri, propaganda, fångläger och grymhet.

Likaså framhålls att Sovjets insats inte var avgörande, ”De allierade kallades så av ett skäl”, och att Sovjet faktiskt ingått en icke-angreppspakt med Tyskland. Det senare stämmer, men vad som alltid utelämnas i borgerlig media är att alla västländer vid tiden redan hade gjort det. Sovjet var det sista av de större makterna som skrev under, och givet att de andra redan hade ingått avtal med nazisterna fanns inte mycket till alternativ, mer än en krigsförklaring. Stalin valde att köpa sig tid, eftersom ingen annan slöt upp.

Fler exempel kan med lätthet påvisas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier