Valet i USA: ”Socialistisk” presidentkandidat

En ny presidentkandidat har dykt upp i valet i USA, men inte tillhörande något av de två stora partierna eller en rik ”oberoende” kandidat (likt Ross Perot som 1992 fick 18,9%). Nej, det rör sig om Jerry White, och Niles Niemuth som vicepresidentkandidat, som företräder det trotskistiska Socialist Equality Party.

Kampanjen lyfter fram tre huvudfrågor:

  1. Motsätta sig USAs militarism och förhindra utvecklingen mot ett tredje världskrig.
  2. Få slut på fattigdom och motverka social ojämlikhet.
  3. Försvara demokratiska rättigheter. Förhindra regeringens övervakning och polisvåld.

På deras hemsida, eller den associerade wsws.org,  går det att läsa mer i detalj vad de menar, men i princip framgår det av punkterna. Likaså framgår det att det inte rör sig om något äkta socialistiskt parti. Nämna punkter skulle i princip alla parlamentariska vänsterpartier ställa upp på, de kan också förenas med det borgerliga demokratin och det kapitalistiska samhället.

Trotskister har en lång historia av att göra sig till åtlöje. Ett exempel från Sverige är när trottar, i enlighet med sin enteristiska tradition, gått med  i Vänsterpartiet och blev förvånade över att de inte var välkomna.

Att ställa upp i det amerikanska presidentvalet kan inte uppfattas som seriöst. Dels för att en socialistisk analys enkelt ger för handen att valsystemet inte är demokratiskt utan handlar om bakomliggande kapitalintressen, dels för att det i dagsläget saknas folkligt stöd för den trotskistiska kandidaten. Socialistisk politik kan inte bygga på att söka stöd genom ett val utan måste vara förankrad i arbetarklassen, med medlemmar och ett aktivt stöd från personer som är beredda att försvara eventuella landvinningar mot den förväntade reaktionen. Marxister har aldrig kategoriskt varit emot att ställa upp i val, det var bland annat denna fråga som splittrade första internationalen (anarkisterna var mot att verka inom den parlamentariska systemet, Marx och hans grupp var för). Men deltagande har inte heller något egenvärde utan är enbart värdefullt om det finns något att vinna. Situationen under 1800-talet, med en växande arbetarrörelse och starkt stöd för progressiva reformer, exempelvis yttrande- och tryckfrihet. Finns ett brett stöd för socialism kan valsystemet utnyttjas för att avmaskera den borgerliga kapitalismen och synliggöra den borgerliga diktaturen, som aldrig kommer låta ett en socialistisk valseger stå. Att däremot ställa upp i ett val likt det amerikanska presidentvalet är inget annat än pajasartat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier