FI – feminister demonstrerar mot arbetarklassen på 1 maj

Feministiskt initiativ går från klarhet till klarhet. På första maj anordnar Fi i Lund en demonstration mot arbetarklassen:

Arbetarrörelsen är skapad ur ett samhälle där det var män som arbetade. Den är alltså skapad av män för män

Kritiken lät inte dröja. Och FI backade, istället talas löst om ny värld osv.

Problemet med den borgerliga feminismen är att den inte ser till verkliga kvinnor. Eller som en feminist skriver på sin blogg:

Företag med fler kvinnor på chefspositioner går bättre på börsen; och en högre andel kvinnor i styrelsen sammanfaller med högre avkastning på kapital, en bättre balans i ledarskapet, bättre genomsnittliga resultat …

Där ligger alltså feminstens problem, inte i hur bolagen gör sin profit eller i exploatering i sig. Nej, tvärtom, problemet är att kvinnor inte bidrar till att öka utsugningen. Den ståndpunkt som citerade feminist framför är inte ovanlig, så hade den ofta framförts i debatten av representanter för FI (t.ex.).

Ett annat problem är att denna form av feminism lurar många. Att FI så fort deras hånfulla kampanj mot arbetarklassen blev kritiserad valde att backa är talande:

filund

De står med andra ord inte för något annat än att få personer att sluta upp. Populism, principlöshet och avsaknad. Bortförklaringen om att man lyssnat till ”konstruktiv kritik” ändrar inte det faktum att FI anser att bekämpandet av arbetarrörelsen är ett tänkbart alternativ. Ingen socialist skulle någonsin göra ett fel av den ordning. Lite komiskt blir det också givet att dessa feminister älskar Judith butler, Jacques Derrida andra poststrukturalism som insisterar på vikten av att läsa mellan raderna, se det som döljs, det som kommer fram i sprickor, det motsägelsefulla, att se till felsägningar  osv. osv.

1 Comment

  1. Daniel

    F! är inte alls emot arbetarrörelsen. Jag tror det har blivit något missförstånd eller så kanske det är en vänsterpartistsom har påstått det här…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier