Miljöpartiet och brunkol

mpMiljöförstöring och klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet diskuteras flitigt. Vattenfall är ett av Europas största energibolag och står för avsevärda utsläpp av koldioxid. Det rör sig i storleksordningen 88,4 miljoner ton koldioxid per år, vilket är svårt att värdera men en jämförelse kan underlätta: hela Sverige släpper ut ca 50 miljoner ton per år. Med andra ord: bolaget Vattenfall släpper ut betydligt mer än vad hela Sverige gör [1].

Till detta hör att Vattenfall bedriver en omfattande brunkolsverksamhet, främst i Tyskland. De koltillgångar som ägs uppskattas motsvarar 1597 miljoner ton [2 s. 15]. Detta beräknas motsvarar hela Sveriges utsläpp under de kommande 28 åren [3].

Nu ska Vattenfall bli klimatsmart, utsläppsneutralt och alla andra fina ord. Staten ska ta sitt ansvar!

Lösningen är då inte att se till att koldioxiden inte släpps ut, utan att se till det inte är en själv som står för utsläppet. Man säljer verksamheten, tar pengarna och låter någon annan fortsätta. Då tar man enligt sedvanlig kapitalistisk logik ansvar. Att det för klimatet/miljön är helt oväsentligt vem som släpper ut spelar ingen roll. Borgarna vill givetvis av sälja sälja verksamheten, och egentligen hela Vattenfall, till privata aktörer, så att vinster inte går tillbaka till staten/folket utan till enskilda kapitalister. Personer till ”vänster” eller ideologisk förvirrade miljövänner vill sälja för att inte associeras med utsläppen. Miljöpartiet är ett utmärkt exempel på det senare.

De har länge krävt att verksamheten ska läggas ner, men sen bjöds de in till att sitta i regeringen och då spelade varken tidigare löften eller miljön någon roll. Givet omfattningen av brunkolet kan det enkelt konstateras att inget politiskt beslut som miljöpartiet varit med om eller kommer att fattat kan ha större betydelse för miljön än detta. Ingen reducering av svenska utsläpp kan komma upp i denna storleksordning – 28 år utan några koldioxidutsläpp.

Romson skyller på riksdagen, att det där inte finns någon majoritet för att förhindra en försäljning. Så är det givetvis, men å andra sidan går det att ställa krav, se på Sverigedemokraterna. De var beredda att sänka regeringens budget, och få till nyval, för det de trodde på. Det kan även vänsterpartiet och miljöpartiet göra, men det kommer de aldrig. För medan högern står för vad de säger är ”reformvänstern” och de ”gröna” principlösa, allt går att offra, och kostar bara lite tårar. Och Fridolin och Romson (och Sjöstedt för den delen) är vana att ta sitt ”ansvar” och sedan offentligt gråta en skvätt.

1 Comment

  1. Väderman

    Kommunister tenderar att bli ensidiga, att enbart tala om klass och revolution. Men det finns mycket annat, och klimatet viktigt. Det rör sig om något absolut, och kapitalismens profitjakt kan förstöra saker som inte går att återställa. Givetvis kan bara klimat- och miljöfrågan lösas genom kapitalismens avskaffande, men hur vi agerar i frågan inom kapitalismen är inte betydelselöst. Kommunister skulle också med lätthet använda frågan för att påvisa kapitalismens ohållbarhet.
    Bra att ni tar upp det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier