Vilka är ”vi” och ”Sverige”?

Ett vanligt förekommande fenomen är att ordet ”vi” eller ”Sverige” används för att benämnda en åsikt som den styrande eliten har.

Ett exempel, som berör den engelska EU-omröstningen, från Aftonbladet:

Vi skulle förlora en av våra viktigaste allierade i synen på många frågor, från frihandel till själva EU-projektet.

För Sverige vore ett brittiskt uttåg en politisk katastrof av historiska mått.

Vår röst i världen skulle försvagas i en tid när hoten ökar och mer samarbete behövs.

När blev det svenska arbetares intresse att kämpa för frihandel? Hur skulle det för svenska folkflertalet en katastrof om England lämnade EU? Och när blev EUs utrikespolitik ”vår röst”?

Detta är ett vanligt knep. På sätt och vis går det att avfärda det som lätt genomskådat, men det intressanta är egentligen att det uttrycker överhetens (och medias) självbild.

Det sker så slentrianmässigt att det rimligen inte ska uppfattas som ett medvetet försök att vilseleda utan är ärligt menat, en form av självbedrägeri. Hegemonibegreppet. som vanligen associeras med Gramsci men även används av t.ex. Marx och Lenin, handlar om just detta: att den härskande klassens tankar blir de i samhället dominerande. Detta betyder givetvis att det är just de föreställningar som de härskande har (och anser), alltså inte det de av strategiska skäl vill förmedla.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier