Nordkorea och icke-spridningsavtalet

Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK), eller Nordkorea som det vanligen kallas, har nyligen (6/1 2016) genomfört en provsprängning av en vätebomb.

Reaktionen var dock motsägelsefull: å ena sidan fördömdes provsprängningen, och det talades om olika sätt att straffa Nordkorea. Å andra sidan förnekades att provsprängningen genomförts (eller rättare sagt att det rörde sig om en vätebomb).

Varför landet ska bestraffas om de nu inte utvecklat vapenteknologin förblir ett ouppmärksammat mysterium, såvida det inte är lögnen som inte tolereras.

Det kan också noteras att det tidigare även förnekats att de genomfört en provsprängningar av atombomber (2006, 2010, 2013). Men den nya provsprängningen verkar dock ha fått som konsekvens att detta inte längre ifrågasätts.

En vanlig reaktion i media har varit att åberopa icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NTP), dvs. det fördrag som 1968 skrevs under i FN och som i korthet säkerställer att de då fem existerande kärnvapeninnehavarna skulle ha monopol på vapnet. Att USA, Storbritannien, Frankrike, Folkrepubliken Kina och dåvarande Sovjetunionen var angelägna om detta ter sig självklart: vem vill att en eventuell fiende ska ha lika bra vapen som en själv? I fallet Nordkorea är detta avtal dock helt ointressant, eftersom det är just ett avtal och enbart gäller för de som frivilligt skriver på. En relevant bakgrund, som sällan omnämns, är också att FN är en part i den pågående Koreakonflikten: det var under FN-flagg som USA-imperialismen bedrev krig (USA passade på att driva igenom kriget när dåvarande Östblock bojkottade FN, en bojkott som skedde till följd av att USA och lierade ansåg att diktaturen i Taiwan skulle representera Fastlandskina).

Nordkorea har med andra ord ingen anledning att vare sig lita på FN, eller att följa ett avtal som de inte skrivit under. Att således likt Harry B. Harris Jr, den amerikanske amiral som ansvarar för USAs militär i stillahavetsregionen, påstå att Nordkorea med sin proivsprängning begått ett ”flagrant brott mot sina internationella förpliktelser” är grundfalskt.

Däremot så bryter USA, England, Frankrike m.fl. konsekvent mot Icke-spridningsavtalet, vilket aldrig uppmärksammas i vanlig media. Vi citerar:

States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State,

Bara i samband med nuvarande händelse (se 1, 2)flög USA med kärnvapenbestyckade bombplan över Sydkorea, med andra ord ett direkt hot och tillika direkt brott mot icke-spridningsavtalet.

En tanke bakom avtalet är, mot bakgrund av att kärnvapen utgör ett större hot mot mänskligheten, att länder utan kärnvapen avstår från att utveckla sådana i utbyte mot att de som har kärnvapen inte kommer att hota dessa länder. Detta ter sig självklart, då det handlar om att ta bort incitamentet för att utveckla vapnet. Vår samtida historia visar dock att det är naivt av mindre, självständiga och oberoende stater att lita på de större. Hade Irak verkligen utvecklat ett kärnvapen så skulle USA kanske inte anfallit, eller åtminstone tänkt sig noga för innan. Ett rationellt och överlevnadsinriktat Iran gör mot denna bakgrund klokt i att så fort som möjligt utveckla egna kärnvapen. Med andra ord: den amerikanska och europeiska imperialismens härjningar har underminerat icke-spridningsavtalet och skapat incitament för de stater som vill behålla en självständig politik att utveckla kärnvapen.

Detta är också den tolkning som Nordkorea gör. I Russia Today (9/1 2016) citeras ett officiellt uttalande:

The Saddam Hussein regime in Iraq and the Gaddafi regime in Libya could not escape the fate of destruction after being deprived of their foundations for nuclear development and giving up nuclear programs of their own accord, yielding to the pressure of the US and the West keen on their regime changes

US rolls back its outrageous hostile policy toward the DPRK and imperialist aggression forces give up their infringement upon sovereignty by use of force in the international arena

I stort är givetvis all kapprustning  olycklig. Men Nordkoreas strävan är helt förståelig. De ever under ständigt hot, så vi kan tycka vad vi vill om landet och  dess ledning, men att sträva efter utveckla en effektiv kärnvapenarsenal är knappast irrationellt. Tvärtom.

Avtalet:

https://en.wikisource.org/wiki/Nuclear_Non-Proliferation_Treaty

 

1 Comment

  1. Anymux

    Nordkora håller flaggan högt!
    Vet inget om hur det är i landet, men litar inte ett skit på borgarna. Vad jag vet är att det är ett av få som vågar stå upp mot USA och dess lydstater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier