Behandlingen av Venezuela

Proletären, Kommunistiska partiets veckotidning, har en bra och läsvärd artikel om Venezuela. I en intervju med Earle Herrera som är ledamot för regeringspartiet PSUV, Venezuelas förenade socialistparti, och tillika professor i mediekommunikation ges en mer nyanserad vild av situationen  i landet.

Vad som dock saknas är mer kritiska frågor. För att det finns en hel del frågetecken om utvecklingen i Venezuela. Vi talar här inte om den kritik som borgerlig media riktar mot landet utan om en kritik som har en socialistisk  utgångspunkt. Exempelvis hur det kommer sig att den s.k. revolutionen fortfarande förlitar sig på en borgerlig parlamentarism, varför privat/kapitalist ägda medier fortfarande utgör den främsta nyhetskällorna för befolkningen, och hur länge ska det dröja  innan ägandeförhållanden verkligen förändras? Kan en socialism verkligen förlita sig på oljeinkomster? Och hur långt når egentligen ”socialismen” i landet, givet att landet inte bara har bland Sydamerikas största inkomstskillnader utan utan också är det av länderna som spenderar minst på t.ex. sjukvård. Den offentliga sektorns storlek ligger under många av regionens uttalat borgerliga länder.

Detta är ett problem för merparten av alla socialister, att de få länder som uppvisar en progressiv utveckling glorifieras och inte underkastas en socialistiskt baserad kritik. Trots allt, efter en revolution kan inte måttstocken förbli en jämförelse med den borgerliga inhemska oppositionen.  Det finns häri något fatalistiskt, en uppgivenhet inför att skapa ett äkta alternativ. Proletären och andra vänstertidskrifter förhåller sig alltid reaktivt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier