Best of Lindgren

Från Debatt 21/4 2009. Stefan Lindgren talar om bland annat Kambodja, vad som är intressant är att se de andra deltagarnas reaktioner.

Kristian Gerner, historieprofessor och en av de mer rabiata  anti-kommunisterna, sprider i andra sammanhang lögner om kommunismen, i synnerhet försöker han likställa den med nazism.  Ställd inför Lindgrens argument är det markant att han inte har mycket att säga. (Läsvärt om levande historia)

Programledaren Janne Josefsson har svårt att hantera situationen. Han förväntade sig de sedvanliga mantrana om demokrati och mänskliga rättigheter osv, inte att någon skulle försöka problematisera begreppen. Stammande lyckas han, som svar på direkta sakuppgifter, få ut sig frågan ”men är du inte demokrati”. Och svaret, blir att demokratin låg i befrielsekampen. Demokrati är inte, som Josefsson m.fl., tror att likställa med västvänlig liberal kapitalism.

Och så Gunnar Bergström, som ändrat uppfattning i  frågan. Lindgrens motfråga blir varför någon som ändrar sitt vittnesmål bli mer trovärdig. Att ändra åsikt utan någon ny data gör inte en person mer trovärdig, tvärtom.

Tråkigt är att klippet är förkortat.

 

 

1 Comment

  1. Jon

    underhållning på HÖG nivå!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier