Polsk anti-kommunism

Idag, den 11/11 hölls en stor nationalistisk marsch i Warszawa, till minne av Polens självständighet från Ryssland, Preussen och Österrike-Ungern 1918. Runt 50000 personer slöt upp till demonstrationen, där ett av de slagord som ropades var att de skulle hänga kommunister.  I samband med marschen uppstod kravaller, och några hundra (270) högerextremister arresterades av polis. Ett tjugotal poliser och lika många högerextremister lär ha skadats.

Den högerextrema nationalismen i polen har under senare tid vuxit sig allt starkare. Det lär finnas hundratals mindre grupper samt fyra större: Młodzież Wszechpolska (MW), Obóz Narodowo Radykalny (ONR), Narodowe Odrodzenie Polski (NOP) och Ruch Narodowy (RN).

  • Młodzież Wszechpolska. Betyder ungefär Polska ungdomen och har varit aktiva sedan 1989, men är inspirerade av den största nationalistiska studentgruppen på 1920- och 30-talen. Ofta har MW setts som en ungdomsorganisation för partiet Polska familjeförbundet (Liga Polskich Rodzin, LPR). LPR kan betraktas som katolsknationalistiskt, och har periodvis suttit med i polska nationalförsamlingen (sejmen) och i Europaparlamentet. Partiet har under senare år blivit betydligt mindre. En del av medlemmarna kommer direkt från MW.
  • Obóz Narodowo Radykalny. Nationell radikal kamp grundades 1993 och har även en historisk motsvarighet, med samma namn, under 1930-talet. Det var en grupp som utmärkte sig av stark antisemitism och anti-kommunism, och angrep personer tillhörande dessa grupper. Dagens ONR har en liknande ideologi och är aktiva i demonstrationer och aktioner, riktade mot såväl judar som kommunister.
  • Narodowe Odrodzenie Polsk. Polens nationella återfödsel har sin bakgrund i anti-kommunistisk verksamhet under 1980-talet (gruppen bildades 1981). I samband med realkommunismens fall registrerades NOP som parti, men lyckades aldrig få något större genomslag. Det är dock en internationellt aktiv grupp, men kopplingar till såväl grekiska Gyllene gryning som tyska NPD.
  • Ruch Narodowy. Nationella rörelsen är en form av paraplyorganisation för många andra mindre samverkande grupper. Rörelsen utmärker sig genom att ofta byta namn och symboler, vilket skapar en flexibilitet i att dra till sig och expandera med nya högergrupper. Utmärkande är nationalismen och anti-kommunismen. 2014 fick de 1,4% av rösterna i valet till Europaparlamentet.

Den polska nationalismen kännetecknas genomgående av antisemitism, katolicism och en stark anti-kommunism. Just det senare är något som nästan aldrig omnämns i den vanliga, borgerliga medieövervakningen, men gäller flertalet nationalistiska rörelser. Borgerligheten tar gärna avstånd från antisemitism, men vill helst inte se att de i andra avseenden göder och gynnas av de högerextrema grupperna.

Det vore nämligen helt felaktigt att bortse från den anti-kommunism som sprids i vanlig media och hur de borgerliga parlamenten i många länder beslutar om repression av kommunister. Exempelvis försökte 2007 den dåvarande polska konservativa premiärministern Jaroslaw Kaczynski att få igenom en lag som krävde att statsanställda skulle ange vilket samröre de haft med kommunismen. Detta skulle således avkrävas 700000 personer. Lagen dömdes av ut av författningsdomstolen, men försöker vittnar om såväl en stämning som officiell smutskastning. I samma anda instiftades i Polen år 2009 en lag som förbjöd skapande, ägande och spridande av föremål eller handlingar med kommunistiska symboler.  Lagen hade föreslagits av partiet Lag och rättvisa, som i parlamentsvalet 2015 fick 37,6% av rösterna. Med andra ord: Polens största, och regerande, parti har i sin anti-kommunism inga betänkligheter i att inskränka vanliga fri- och rättigheter. I den liberala borgerlighetens  yttrandefrihet inkluderas inte de som motsäger sig kapitalistisk exploatering och vill kämpa för en radikalt jämlikare värld. Hyckleriet är påtagligt, men föga förvånande.

Att det i ett land som Polen gror nationalistiska rörelser är inte heller förvånande. Det borgerliga avståndstagandet från dessa är halvhjärtat, i mycket delar de samma fiende: kommunismen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier