Reformer

I den borgerliga staten måste vi allt oftast följa dess regler. Det är lätt att tala om revolution, vara medlem någon organisation som vill förändra samhället eller till och med delta i olika former av aktioner. Men detta utgör små ögonblick en vardag som till största delen är inrättad i enlighet med borgerlig kapitalism.

Hur denna vardag ser ut spelar roll. Det är oerhört naivt att i revolutionens eller det kommande samhällets namn inte vilja påverka och förbättra våra direkta livsvillkor. Det finns inget nobelt i sådan renhet, tvärtom kommer den enbart gynna förtryckarna som får en lugnare värld att administrera.

I Sverige finns det många reformer som borde göras för att underlätta för arbetarklassen. Det kan handla om att från att förstatliga skolan till att ändra lagstiftningen kring upphandlingar (varför måste alltid billigaste vinna, utan hänsyn till arbetarnas arbetsvillkor, verksamhetens miljöpåverkan osv). Det kan också handla om att bryta upp de stora mediemonopolen, öka möjlig- och tillgängligheten till högre utbildning och underlätta politisk organisering.

Revolution eller reformer är ingen dikotomi. Givetvis kan inte reformer leda till socialism, men det är inte antingen-eller. Vi måste också leva våra liv. Att vända sig bort från detta betyder att man fjärmar sig från den verkliga arbetarklassen.

1 Comment

  1. Jens

    Så låter det alltid när reformister talar. Man säger sig vilja ha både och men i realiteten betyder det alltid att det revolutionära tonas ner, för det finna alltid mer ”brådskande” dagskrav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier