Statlig enhet för korrekta nyheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller på att skapa en enhet som syftar till att motverka felaktiga nyheter. Det handlar givetvis ytterst om att motverka det sätt på vilket ryska källor beskriver verkligheten, men uppgiften är inte begränsad till detta (alla som har en annan uppfattning än västvändliga liberaler kan drabbas).

Som bakgrund anger DN:

Rysslands agerande i Ukraina, annekteringen av Krim och spår efter främmande ubåtar i svenska skärgården fick den svenska regeringen att vakna – den nya tidens hot mot samhället är en krigföring där propaganda och falska uppgifter är ett av de viktigaste vapnen.

För att motverka nyansering av den västvänliga nyhetsförmedlingen har en ”stor grupp” personer anlitats, men hur många och vilken kompetens de har är inte offentligt. Det skulle skapa en insyn som, enligt enhetschefen Mikael Tofvesson, gör att ”andra länder att kunna värdera vår förmåga”, men han tillägger att uppgiften är prioriterad.

Detta har skett utan någon offentlig debatt. Det borde givetvis vara i allas intresse att få veta hur myndigheten värderar uppgifter: vad är sant, ett perspektiv och vad är propaganda? I fallet med t.ex. Krim är detta långt ifrån självklart. Det beror t.ex. på hur utvecklingen i Ukraina tolkas: vad det en statskupp mot en folkvald president eller inte, ingick nazister i den nybildade regeringen, föranleddes maktskiftet av utländsk inblandning, hölls en folkomröstning på Krim och hur ska den tolkas?

En sak står klar. Enheten måste för att kunna utföra sitt uppdrag välja en tolkning, en sanning som ska föras fram.

Bakom detta ligger också ett antagande om att Ryssland har trappat upp sin propaganda, att de har ett stort inflytande över hur svenska medborgare uppfattar verkligheten. Men är det så? En genomgång av de största dags- och morgontidningarna samt av SVT och andra nyhetskanaler visar direkt att om något är den bild som speglas ytterst ryskfientlig. Ryssland målas genomgående upp som totalitärt, som aggressivt, ett hot mot freden osv. Detta kan mycket väl stämma, men ingen kan påstå att det är de ryskvänliga perspektiven som dominerar.

Karaktäristiskt för hur enhetens uppgift beskrivs sker även en grov förvanskning av hur det som den ska motarbeta ser ut.

Tre exempel på rysk propaganda är ”Sverige älskar IS”, ”Ryskt fartyg i Öresund, svenska medier vettskrämda” och ”Miljarder för ensamkommande skäggiga barn”. Uppenbart finns det ingen som tar detta på allvar, lika uppenbart är det inte mot att Sverige tar emot ”skäggiga barn”som enheten kommer verka. Mer troligt är att det handlar om mer subtila och komplexa frågor, exempelvis Rysslands involvering i Syrien, relationen mellan Ryssland och Nato, EUs roll i Ukraina osv.

Den liberala kritiken mot att Ryssland inte har fri media och inte äkta yttrandefrihet ter sig allt mer som hyckleri.

1 Comment

  1. Nisse2

    och så lever vi i ett ”fritt” land

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier