Inte samma sak

Morden på skolan i Trollhättan har knappast undgått någon. Att gärningsmannen visade sig vara en rasistisk högersympatisör är inte förvånande, likväl kan det konstateras att alla inte förstår sambandet.

I Sverige beslutades 26/6 2014 om att inrätta en Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Som bakgrund angavs:

I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras.

Sedvanligt utsågs en i andra sammanhang förbrukad politiker till uppdraget, vilket motiverades av dåvarande demokratiminister Birgitta Ohlsson (fp):

I hela sitt politiska liv har Mona Sahlin bedrivit en enträgen kamp för tolerans och demokratiska värderingar. Jag är övertygad om att hon med sitt engagemang och politiska erfarenhet kommer att stärka Sverige mot antidemokratiska krafter.

För Mona Sahlin medförde uppdraget en ersättning på 89000 kr i månaden, men nu arbetar hon bara 70 % och får således 62300kr. Lönen är givetvis inte huvudproblemet, men den antyder något om hennes (och andra politikers) förståelse för hur flertalet människors livsvillkor ser ut. Det är ingen slump att Marx, mot bakgrund av Pariskommunen, framhöll vikten av att ”offentliga tjänsterna uträttas för arbetarlön”.

Om den nationella samordnarens uppdrag finns mycket att säga, såväl principiellt som faktiskt. Farhågorna om att det rörde sig om ett statligt sätt att motverka all kritik mot rådande system bekräftades snart, vilket framgår av ett besök på samordnarens hemsida. Som exempel på extremister som ska motverkas anges Antifascistisk aktion (AFA), Revolutionära fronten (RF), Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) och Allt åt alla. Om de senar går att läsa:

Förbundet Allt åt alla är en revolutionär autonom grupp som verkar för klassamhällets avskaffande.

Och om SUF:

Syndikalistiska ungdomsförbundet arrangerar också kurser om den autonoma vänstern, där deltagarna bland annat får lära sig hur man bör agera för att inte bli gripen av polis i samband med ”konfrontativa aktioner”, eller hur man ockuperar hus.

Något mer konkret exempel på dessa gruppers ”våldsbejakande extremism” ges inte.

Det går givetvis att diskutera och kritisera dessa grupper från olika perspektiv. AFA och RF är onekligen konfrontativa och brukar våld, vilket rimligen bör utvärderas. Men det kan på inget sätt jämställas med högerextremisters, exempelvis nazistiska Svenska motståndsrörelsens, verksamhet. Ytterst vill alla de ”vänsterextremister” som nämns verka för ett bättre samhälle, en mer autentisk form av demokrati utan rasism, förtryck och exploatering av människor. Deras analyser, ideologi och verksamhet skiljer sig åt, men inte i deras ärliga vilja att förbättra. Rörelser som vill detta står under ständigt hot från högern, såväl den ”demokratiska” som den ”våldsamma”. Den repressiva statsmakten står i kapitalets tjänst, dess uppgift är att säkra ordningen och se till att maktförhållanden förblir som de är. Givet högerns våld är inte konstigt att det underifrån växer fram ett svar.

En annan helt avgörande skillnad mellan den ”våldsbejakande” högern och vänstern är att det aldrig inträffat att en vänsterextremist gått in på en skola och mördat barn. För högern är sådant eller motsvarande våld inte ens ovanligt.

Det faktum att vänstern och högern klumpas samman kan inte betraktas som något annat än rent ideologiskt.

 

Källor:

”Mona Sahlin utsedd till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism”, Dagens Juridik, 14/7 2014

”En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism”,

Kommittédirektiv 2014:103

 

1 Comment

  1. Nils

    Kan också tillägga hur borgarnas tidningar redan börjat ställa krav på ökad övervakning osv.
    Givetvis kommer de använda detta för att få igenon en massa beslut. Och vem ska säga emot? Det vore ju att säga att detta inte är allvarligt. Fy för hur de exploaterar sånt här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier