Samtida rörelser

Det finns idag flera rörelser som influerats av marxismen – från små västerländska kommunistiska partier till folkliga väpnade uppror. Det finns också ett litet antal stater som kallar sig kommunistiska och och anser sig i grunden bygga på en marxistisk teori.

Oavsett omfattning och hur de ska bedömas finns det ett intresse i att känna till och förstå dessa samtida former. Avsikten på denna sida är att redogöra för partier, grupper, rörelser, stater som anger sig stå på en marxistisk grund. Detta är en omfattande och ständigt pågående uppgift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier