Samma trottar

trotAvanti bytte på sitt årsmöte namn på sin tidning till Revolution. På hemsidan förklaras detta med att världen nu går in i ”inledningsskedet till den mest turbulenta och revolutionära perioden i historien”. Påståendet går givetvis inte direkt att avfärda, men eftersom det inte backas upp med någon djupare analys är det rimligt att tolka det mer som utslag av vår längtan att leva i ”en större tid än denna”, som det heter i sången.

Att vilja förändra är bra, också att tro på att förändringen är möjlig inom en snar framtid. Att inte tro det är självuppfyllande – hopplöshet är en ofta förbisedd förklaring till reformism. I korthet, Avantis naivitet går att ha överseende med.

Men det rör sig också om en ytterst opportunistiskt gruppering. Namnbytet exemplifierar detta på ett utmärkt sätt, för det direkta skäl som anges är att det nummer som sålt mest hade temat revolution. Det gå ju inte att försitta chansen att sälja mer!

Att reflektera över vad en revolution innebär och vilka förutsättningar som krävs görs inte. En sak står dock klart, Avanti är på inget sätt någon revolutionär grupp. Deras kamp handlar om att få stanna kvar i Vänsterpartiet, som tycker att de är för radikala. Därmed är mycket sagt om såväl Vänsterpartiet och Avanti. För givetvis kan inte revolutionen bygga på att verka inom ett reformistiskt parti som inte ens strävar efter att uppnå socialism utan enbart om att göra kapitalismen mer dräglig. Men likt andra troskistiska grupper är entrism något som Avanti förespråkar (och märkligt nog tycks bli ärligt förvånade över när värdpartiet reagerar på det).

På hemsidan finns också en tiopunktslista över kampmetoder, som innehåller allt från att prenumerera på Revolution till att gilla dem på Facebook. Behöver mer sägas?

http://www.marxist.se/10-satt-att-stoppa-uteslutningen-revolution-vansterpartiet
http://www.marxist.se/avanti-byter-namn-revolution

1 Comment

  1. Red Sonja

    Kan ingen förklara varför alla ”äkta” kommunister verkar ogilla Trotskij. Han ledde röda armén, han umgicks med Lenin och avfärdades inte av denne på samma sätt som Stalin gjorde (i testamentet).

    Känns lite rutin i kritik av ”trottar”.

    Att Avanti inte är seriöst vet ju alla av andra skäl, de försöker ju vara revolutionära i Vänsterpartiet. Tycker det räcker för att avfärda dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier