Historiska uttryck

Marxismen är, oavsett hur det värderas, associerat med olika kommunistiska stater. Den som förespråkar en marxistisk analys kommer i olika sammanhang att ställas till svars för vad som skett i marxismens/kommunismens namn. Till detta går det att förhålla sig på olika sätt:

  1. Det är ointressant. Den marxistiska analysen är fristående och har inte med t.ex. Sovjet att göra.
  2. De kommunistiska staterna förfelade inte bara kommunismen utan även marxismen, istället för en levande och kritisk analys reducerades den till dogmer.
  3. Det sätt på vilket kommunistiska stater vanligen beskrivs stämmer inte med verkligheten. Skildringar av exempelvis Sovjetunionen är ideologiskt färgade.

Det finns givetvis olika kombinationer av dessa tre förhållningssätt. Så går det mycket väl att anse att det pågår en stor historieförfalskningen, men att detta inte är av betydelse för den marxistiska teorin i sig. Det går också att ha olika uppfattningar om hur en eventuell historieförfalskning ser ut.

Avsikten på denna sida är att redogöra för den realkommunistiska historien. Det finns omfattande, källkritisk historisk forskning på området, bortom enkla värdeomdömen. Detta är en omfattande uppgift, men syftet är att bidra till en sakligare debatt kring hur den världsliga kommunismen ska förstås.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier