Tidskrift

Hur kommer det sig att det i Sverige inte finns någon vetenskaplig marxistisk tidskrift?

Det finns några tidningar/tidskrifter som håller hög nivå, med intressanta artiklar. Men dessa kan inte jämställas med en fackgranskad tidskrift (peer review, se: ex 1, ex 2).

Vi borde gemensamt försöka bygga upp en sådan tidskrift, gärna digital och med open access. Vad som initialt behövs är person som är villiga att ingå i redaktionen och ett antal artiklar av hög nivå.

Tidskriften bör inte vara direkt kopplad till svenskt universitetsväsen, men det bör vara disputerade forskare som utgör redaktionen och ansvarar för granskningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier