Invandringsfrågan

Invandring är idag den i svensk media enskilt mest diskuterade frågan, vilket lika tydligt som enkelt framgår av en sökning i mediearkivet/retriever. Genom historien har vänster haft stora problem med att hantera just denna fråga, och har det även denna gång.

Medan vissa menar att man måste lyssna till de som vill begränsa invandringen menar andra att detta vore att svika vänsterns grundvärden – solidaritet, likhet. En tredje ståndpunkt är att det egentligen inte är en intressant fråga, att ens börja diskutera den innebär en eftergift åt högern: det förleder debatten, tar energi och pacificerar.

Positionerna är väldigt låsta, men om vi vill bygga en stark rörelse måste denna fråga lösas!

Ytterst borde alla marxister ställa sig frågan om hur världen är uppbyggd. Hur fördelar sig arbete och resurser, vem gör vad och för vem? Även om man anser att det finns ett specifikt värde i ”nationell kultur” måste detta ställas i relation till kapitalismens exploatering av arbetare. På motsvarande sätt måste det strategiska argumentet, att man lockar arbetare med populism, sättas i relation till den strategiska skadan att skärma sig från grupper som på grund av sin position i samhället är mottagliga för revolutionära idéer.

Istället för principiella ställningstaganden går det att diskutera utifrån risker och resultat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier